Međunarodna konferencija “Language, Mind, and Knowledge”

Book_of_Abstracts

LMK-PosterHrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za promicanje filozofije Vas pozivaju na međunarodnu filozofsku konferenciju Language, Mind, and Knowledge koja će se održati od 18-20. lipnja 2014. godine na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83d, Zagreb.

Detaljan program i knjiga sažetaka konferencije su dostupni ovdje.