Prolegomena – Časopis za filozofiju

ProlegoProlegomena9_2mena objavljuje članke iz svih područja suvremene filozofije, kao i članke o povijesti filozofije, koji su jasno strukturirani te su u skladu s načelima analitičke preciznosti, pojmovne jasnoće i valjanosti argumentacije. Časopis izlazi dva puta godišnje i objavljuje radove na hrvatskom ili engleskom jeziku. Objavljeni radovi referiraju se u Arts & Humanities Citation Index, Current Contents / Arts & Humanities, Dietrich’s Index Philosophicus, European Reference Index for the Humanities – ERIH PLUS, Humanities International Index, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences, International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences, The Philosopher’s Index i Scopus. Uz tiskano izdanje, časopis Prolegomena dostupan je na vlastitim mrežnim stranicama i na Hrčku – Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Objavljivanje časopisa financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.