Predstavljanja knjiga

 • 19. 10. 2005. Peter Singer, Jedan svijet: Etika globalizacije. Sudjelovali: Predrag Bejaković, Ana-Maria Boromisa, Neven Petrović i Tomislav Janović.
 • 16. 06. 2005. Tihomir Vukelja, Nesjedinljivo znanje: Bohrov doprinos filozofskoj teoriji spoznaje. Sudjelovali: Boris Kožnjak i Tihomir Vukelja.
 • 27. 04. 2005. Kristijan Krkač, Wittgensteinov pragmatizam. Sudjelovali: Jure Zovko, Davor Pećnjak, Antun Klipa i Kristijan Krkač.
 • 7. 02. 2005. Josip Hrgović i Darko Polšek, Evolucija društvenosti. Sudjelovali: Josip Hrgović, Darko Polšek, Ognjen Strpić i Tomislav Bracanović.
 • 22. 01. 2004. Giovanni Boniolo, Il limite e il ribelle: Etica, naturalismo, darwinismo. Sudjelovali: Elvio Baccarini, Boran Berčić i Giovanni Boniolo.
 • 11. 03. 2003.  Platon, Parmenid. Sudjelovali: Damir Barbarić, Branko Despot, Dimitrije Savić i Petar Šegedin.
 • 25. 11. 2002. Elvio Baccarini, Bioetika. Sudjelovali: Elvio Baccarini, Snježana Prijić-Samaržija, Predrag Šustar i Josip Talanga.
 • 8. 05. 2002. Boran Berčić, Filozofija Bečkog kruga. Sudjelovali: Boran Berčić, Nenad Miščević i Davor Pećnjak.
 • 27. 03. 2002. Filozofija okom izdavača. Sudjelovali: Damir Barbarić, Dimitrije Savić i Kruno Zakarija.
 • 14. 02. 2002. William James, Pragmatizam. Sudjelovali: Petar Bezinović, Tomislav Bracanović, Tomislav Janović i Davor Pećnjak.
 • 17. 01. 2002. Ivan Čehok i Filip Grgić, Filozofija. Sudjelovali: Vesna Batovanja, Ivan Čehok, Ćiril Čoh, Filip Grgić, Dubravka Kozina, Davor Pećnjak i Josip Talanga.