Kontakt i lokacija

UDRUGA ZA PROMICANJE FILOZOFIJE
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb

Tel. +385 (0)1 245 7600
Fax. +385 (0)1 245 7636

MB: 1592238
OIB: 96085264796
Žiro račun: 2484008-1101123202