Kontakt i lokacija

UDRUGA ZA PROMICANJE FILOZOFIJE
Ulica grada Vukovara 54/IV, HR-10000 Zagreb

MB: 1592238
OIB: 96085264796
Žiro račun: 2484008-1101123202