Važni datumi

Rok za prijavu na konferenciju: 26. rujna 2022.

Obavijest o prihvaćanju izlaganja: 10. listopada 2022.

Rok za uplatu kotizacija: 7. studenog 2022.

Održavanje konferencije: 16. studenog 2022.