Program

PROGRAM

9:00–9:15 Registracija sudionikâ

9:15–9:30 Otvaranje konferencije i pozdravne riječi

9:30–10:00 Joško Žanić (Zagreb), Misli o naravi filozofije

10:00–10:30 Dušan Dožudić (Institut za filozofiju, Zagreb), Činjenice i spekulacije: od rekonstrukcije do interpretacije

10:30–11:00 Iris Vidmar Jovanović (Sveučilište u Rijeci), Filozofija i/ili prirodne i humanističke znanosti

11:00–11:20 Stanka za kavu

11:20–11:50 Nino Kadić (Zagreb), Važnost filozofije za metodologiju kognitivne znanosti

11:50–12:20 Tomislav Furlanis (Rijeka), Filozofski inženjering u robotskom istraživanju: teorija i praksa

12:20–12:50 Viktor Ivanković (Institut za filozofiju, Zagreb), Status filozofije u bioetici

12:50–14:50 Stanka za ručak

14:50–15:20 Ivan Cerovac i Helena Drmić (Sveučilište u Rijeci), Fake news i pristup sposobnosti

15:20–15:50 Stipe Buzar (Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb), Kad filozof šapuće državniku: moralno-eshatološki vidik geopolitičke misli Aleksandra Dugina i rat u Ukrajini

15:50–16:20 Valentin Stuhne (Zagreb), Budućnost epistemologije autoriteta

16:20–16:40 Stanka za kavu

16:40–17:10 Nikolina Smiljanić (Sveučilište u Rijeci), Epistemologija pravnih procesa: važnost poticanja interdisciplinarnosti i kulture suradnje teorije i prakse

17:10–17:40 Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman (Institut za filozofiju, Zagreb), Trebamo li uopće filozofkinje?

17:40–18:10 Ivan Restović (Institut za filozofiju, Zagreb), Podliježe li i logika feminističkoj kritici?

18:10-18:15 Zatvaranje konferencije