Godišnja konferencija 2022

Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije

Budućnost filozofije

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Cilj je ovogodišnje konferencije istražiti pitanja kao što su aktualnost filozofije i filozofskoga kanona u suvremenom svijetu, primjerenost i eventualna potreba za reformom metoda filozofije, status posebnih filozofskih disciplina i njihove interne i eksterne kritike, doprinos filozofije razvoju kritičkog mišljenja, odnos filozofije i ideologije, uloga filozofije u rješavanju društvenih problema, mjesto filozofije u suvremenom znanstvenoistraživačkom i sveučilišnom okruženju, međuutjecaj filozofije i drugih znanosti, napredak filozofije, pokušaji dokidanja ili radikalne transformacije filozofije tijekom povijesti i sl.