Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije “Nove teme u filozofiji”

Pozivamo vas na godišnju konferenciju Udruge za promicanje filozofije Nove teme u filozofiji.

Konferencija će se održati 29. i 30. studenog 2018. godine u Zagrebu na Institutu za filozofiju (Ulica grada Vukovara 54) u Velikoj dvorani na V. katu, s početkom u 9:45 sati.

Cilj konferencije je predstaviti nove teme i perspektive o središnjim pitanjima suvremene analitičke filozofije, uključujući i inovativne pristupe klasičnim filozofskim problemima. U okviru konferencije organizirana je i studentska sekcija u kojoj će studenti preddiplomskih i diplomskih studija filozofije izložiti teme kojima se bave, a koje se uklapaju u tematske okvire konferencije.

[PROGRAM I SAŽETCI]