Poziv za sudjelovanje na znanstvenom skupu “John Locke i suvremenost”

Pozivamo Vas da sudjelujete na Godišnjoj konferenciji Udruge za promicanje filozofije pod nazivom John Locke i suvremenost, koju Udruga organizira 12. i 13. studenoga
2020. Cilj je ovogodišnje konferencije otvoriti prostor za kritička razmatranja različitih aspekata filozofije Johna Lockea (1632.-1704.) i njihovih odjeka u kasnijoj – posebice
suvremenoj – filozofiji i drugim područjima znanosti.

Više informacije o konferenciji možete naći u pozivnom pismu. Obrazac prijave na konferenciju možete preuzeti ovdje.