POZIV NA SUDJELOVANJE

FILOZOFSKA RAZILAŽENJA: GODIŠNJA KONFERENCIJA UDRUGE ZA PROMICANJE FILOZOFIJE

 

Obrazloženje neke filozofske pozicije često podrazumijeva njezino suprotstavljanje drugim filozofskim gledištima kojima proturječi ili s kojima se nekako razilazi. Filozofsko razilaženje od uvriježenih gledišta ne samo da je središnja značajka svakog novog razdoblja u povijesti filozofije u odnosu na ono prethodno, već služi i kao metoda suvremenom filozofu u razradi svojeg gledišta: „Tko je moj protivnik?“, „Koga i što moja pozicija opovrgava?“, „U čemu se sastoji naše neslaganje?“ samo su neka od pitanja na koja često nailazimo u eksplikaciji suvremenih filozofskih pozicija. Cilj ovogodišnje konferencije okupiti je prije svega domaće istraživače koji bi svojim izlaganjima mogli pridonijeti razmatranjima različitih aspekata “filozofskih razilaženja”, a što bi uključivalo povijesno-filozofske kao i problemske teme, počevši od razilaženja Platona i Aristotela u samim početcima zapadnjačke filozofije, pa do suvremenih sporova i konkurentskih koncepcija. Pozornost će biti posvećena i razmatranju samog pojma “filozofskog razilaženja”, a koji se možda najbolje očituje u suvremenim raspravama o prirodi filozofskih neslaganja.

Prijavu s naslovom izlaganja i sažetkom do 300 riječi možete poslati na e-mail viktor.ivankovic@ifzg.hr do 15. listopada 2023.

Mjesto održavanja konferencije: Institut za filozofiju, Zagreb, Velika dvorana – 5. kat

Datum održavanja: ponedjeljak, 20. 11. 2023. (u slučaju većeg interesa, konferencija se može proširiti i na utorak, 21. 11. 2023.)

Rok za prijavu: 15. 10. 2023.

Obavijest o (ne)prihvaćanju: 1. 11. 2023.

Sudjelovanje na konferenciji se ne naplaćuje

Format/trajanje izlaganja: 20 min izlaganje +10 min. rasprava

Organizacijski odbor: Dušan Dožudić, Pavel Gregorić, Ksenija Grubišić, Viktor Ivanković, Marko Jurjako

Kontakt e-mail za sve upite i prijave: viktor.ivankovic@ifzg.hr