Book presentations

 • 19. 10. 2005. Peter Singer, Jedan svijet: etika globalizacije. Participants: Predrag Bejaković, Ana-Maria Boromisa, Neven Petrović and Tomislav Janović.
 • 16. 06. 2005. Tihomir Vukelja: Nesjedinljivo znanje: Bohrov doprinos filozofskoj teoriji spoznaje. Sudjelovali: Boris Kožnjak and Tihomir Vukelja.
 • 27. 04. 2005. Kristijan Krkač: Wittgensteinov pragmatizam. Participants: Jure Zovko, Davor Pećnjak, Antun Klipa and Kristijan Krkač.
 • 7. 02. 2005. Josip Hrgović and Darko Polšek (eds.): Evolucija društvenosti. Participants: Josip Hrgović, Darko Polšek, Ognjen Strpić and Tomislav Bracanović.
 • 22. 01. 2004. Giovanni Boniolo: Il limite e il ribelle: Etica, naturalismo, darwinismo. Participants: Elvio Baccarini, Boran Berčić and Giovanni Boniolo.
 • 11. 03. 2003.  Platon, Parmenid. Participants: Damir Barbarić, Branko Despot, Dimitrije Savić and Petar Šegedin.
 • 25. 11. 2002. Elvio Baccarini, Bioetika. Participants: Elvio Baccarini, Snježana Prijić-Samaržija, Predrag Šustar and Josip Talanga.
 • 08. 05. 2002. Boran Berčić, Filozofija Bečkog kruga. Participants: Boran Berčić, Nenad Miščević and Davor Pećnjak.
 • 27. 03. 2002. Filozofija okom izdavača. Participants: Damir Barbarić, Dimitrije Savić and Kruno Zakarija.
 • 14. 02. 2002. William James, Pragmatizam. Participants: Petar Bezinović, Tomislav Bracanović, Tomislav Janović and Davor Pećnjak.
 • 17. 01. 2002. Ivan Čehok and Filip Grgić, Filozofija. Participants: Vesna Batovanja, Ivan Čehok, Ćiril Čoh, Filip Grgić, Dubravka Kozina, Davor Pećnjak and Josip Talanga.