Mjesec: lipanj 2014.

Međunarodna konferencija “Language, Mind, and Knowledge”

Book_of_Abstracts Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Udruga za promicanje filozofije Vas pozivaju na međunarodnu filozofsku konferenciju Language, Mind, and Knowledge koja će se održati od 18-20. lipnja 2014. godine na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83d, Zagreb. Detaljan program i knjiga …

Znanstveni skup “Hrvatska filozofska baština”

Pozivamo Vas na znanstveni skup prigodom obilježavanja 40. obljetnice časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine koji će se održati od 12. do 14. lipnja 2014. godine na Institutu za filozofiju, Ul. grada Vukovara 54, Zagreb. Više informacija i detaljan program skupa …