Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije pod naslov Budućnost filozofije održat će se 16. studenog 2022. u Institutu za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, Zagreb, s početkom u 9h. Program konferencije možete naći ovdje.

Cilj je ovogodišnje konferencije istražiti pitanja kao što su aktualnost filozofije i filozofskoga kanona u suvremenom svijetu, primjerenost i eventualna potreba za reformom metoda filozofije, status posebnih filozofskih disciplina i njihove interne i eksterne kritike, doprinos filozofije razvoju kritičkog mišljenja, odnos filozofije i ideologije, uloga filozofije u rješavanju društvenih problema, mjesto filozofije u suvremenom znanstvenoistraživačkom i sveučilišnom okruženju, međuutjecaj filozofije i drugih znanosti, napredak filozofije, pokušaji dokidanja ili radikalne transformacije filozofije tijekom povijesti i sl.